เรียนรู้บ้านทรง ไทยประยุกต์

เรียนรู้บ้านทรง ไทยประยุกต์ แบบสมัยโบราณ

เรียนรู้บ้านทรง ไทยประยุกต์

เรียนรู้บ้านทรง ไทยประยุกต์ เรือนไทยแบบดั้งเดิมเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลวม ๆที่ใช้ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย บ้านทรงไทย มักมีลักษณะเป็นไม้ไผ่หรือโครงสร้างไม้ยกพื้นสูงและหลังคาทรงจั่วสูงชัน บ้านจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีรูปแบบที่โดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้คนรวมถึงความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมหรือประเพณีทางศาสนาและการประกอบอาชีพ

การก่อสร้าง

บ้านทรงไทยประยุกต์ ณ อุทยานร. 2
โดยใช้วัสดุธรรมชาติทดแทนเช่นไม้และไม้ไผ่อาคารบ้านเรือนมักสร้างขึ้นโดยไม่ต้องใช้โลหะรวมทั้งตะปู แทนที่จะใช้รูและร่องที่ตัดไว้ล่วงหน้าเพื่อประกอบชิ้นส่วนไม้เข้าด้วยกันทำให้กลายเป็น ‘บ้านสำเร็จรูป’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบบ้านภูมิภาค

บ้านทรงไทยจุฬาเป็นบ้านสไตล์ไทยภาคกลางผสมกับการตกแต่ง
แบบบ้านทรงไทยภาคกลาง
บ้านไม้ค้ำถ่อไทยในภาคกลางแบ่งออกเป็นห้าประเภท ประเภทแรก คือบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นบ้านไม้ค้ำยันสำหรับครอบครัวเดี่ยวและรวมถึงห้องนอนและห้องครัว แบบที่สองคือบ้านกลุ่มคือบ้านไม้ค้ำยันที่มีอย่างน้อยสองอาคารในพื้นที่เดียวกัน  บ้าน บ้านเดี่ยว

ประเภทต่อไป คือบ้านพักข้าราชการ หรือ บ้านไม้ค้ำยันสำหรับ ข้าราชการ “ร้านค้าทางเดิน” และ “ริมน้ำ” เป็นบ้านไม้ค้ำถ่อประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อค้าขาย ประเภทสุดท้ายคือบ้านแพซึ่งสร้างขึ้นใกล้ชายฝั่งหรือแม่น้ำ

โครงสร้างของบ้านไม้ค้ำยันในภาคกลางเป็นแบบที่พบมากที่สุด และ มีสไตล์เรียบง่ายมาก หลังคาทรงจั่วสูงตรงกลางมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดโดยมีช่องว่างให้ควันหุงต้มไหลออกมา ชายคาที่ยื่นยาวสามารถป้องกันแสงแดดหรือฝนได้

ระเบียงกว้างนอกบ้าน เหมาะสำหรับ ใช้ในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้โครงสร้างที่สำคัญกว่าคือพื้นที่โล่งสูงใต้บ้านซึ่งรองรับด้วยเสาจำนวนมาก พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเกษตรที่จอดรถรับประทานอาหารและกิจกรรมอื่น ๆ

แบบบ้านทรงไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียนรู้บ้านทรง ไทยประยุกต์

บ้านไม้ค้ำยันในภูมิภาคนี้ถูกสร้างขึ้นโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเข้าพัก ประเภทแรกเป็นบ้านชั่วคราวสำหรับเกษตรกรซึ่งสร้างขึ้นบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่จากไม้เก่าในฤดูเก็บเกี่ยว ความทนทานของบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ 2–3 ปีเท่านั้นและเป็นโครงสร้างธรรมดาที่สามารถดึงลงมาได้อย่างง่ายดาย

 ผนังทั้งสี่ด้านเปิดโล่ง และผนังก่อด้วยไม้ไผ่อย่างหยาบๆ “บ้านกึ่งถาวร” มีส่วนเพิ่มเติมในการสร้างบ้านหลัก

ส่วนที่เพิ่มขึ้นมีสามลักษณะ คือ ลักษณะที่มีหลังคาซ้อนอาคารเก็บข้าวลักษณะที่แยกออกจากเรือนหลักโดยมีเสาทั้งหมดฝังลงไปในดินและลักษณะที่สร้างด้วยเสากลางซึ่งหยุดอยู่ที่คานและ ไม่ยึดติดกับดิน ประเภทสุดท้ายคือ “บ้านถาวร” ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านเหลื่อมสไตล์บ้านแฝดและบ้านเดี่ยว บ้านไม้ค้ำยันทั้งหมดมีหน้าต่างแคบ ๆ สองสามบานและมีประตูด้านหน้าเพียงบานเดียว

จากนั้นด้านในก็มืดกว่าบ้านเสาค้ำอื่น ๆ มีโครงสร้างบางอย่างที่คล้ายคลึงกับบ้านไม้ค้ำยันในภาคเหนือเช่นหลังคาจั่วรูปพระอาทิตย์ทรงกลดและหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา

แบบบ้านทรงไทยภาคเหนือ

บ้านทรง ไทยประยุกต์

กลุ่มอาคารในสไตล์ไทยภาคเหนือที่บ้านของถวัลย์ดัชนีจังหวัดเชียงราย สังเกตการประดับหลังคากะแลเหนือจั่ว
บ้านไม้ค้ำยันมีสามประเภทในภาคเหนือของประเทศไทย ประการแรกเรือนขุนภู่หรือเรือนไม้บัว (บ้านพบเชือก) ซึ่งเป็นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดมีถิ่นกำเนิดในชนบท โครงสร้างประกอบด้วยหลังคาสานจากหญ้าพื้นและผนังทำด้วยไม้ไผ่มัดด้วยเชือก

เสาและคานเป็นโครงสร้างฐานและทำด้วยไม้เนื้อแข็ง แบบที่สองคือ“ บ้านไม้จริง” และบ้านไม้ค้ำยันที่แข็งแรงที่สุด ประเภทนี้มีหลังคาสองแบบ บ้าน สไตล์โบราณของชาว ล้านา ซึ่งตกแต่งด้วยไม้ไขว้เป็นรูปตัว V หรือ X ที่ด้านหน้าด้านบน

หลังคาแบบอื่นเรียกว่า“ บ้านช่องลม” โครงสร้างได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลางมีหลังคาทรงสูงมีพระอาทิตย์ทรงกลดอยู่ตรงกลางหลังคาทรงจั่วส่วนหลังคามุงกระเบื้องทำจากดินเผาเป็นรูปปลา รูปแบบมาตราส่วน ประเภทสุดท้ายคือ“ บ้านสมัยกลาง” ตั้งแต่สมัย ร.5 และ ได้รับการปรับปรุงจากบ้าน ล้านนา

แบบพื้นฐานโดยมีชั้นบนหลังคาที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีรูบนผนังมากขึ้นเพื่อทำประตู และหน้าต่าง ตกแต่งโดยใช้ไม้สีซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งที่ค้าขายกับไทยในขณะนั้นเช่น ฝรั่งเศส หรือ อังกฤษ

แบบบ้านทรงไทยภาคใต้

บ้านเรือนไทยมีใต้ถุน

บ้านไม้ ค้ำยันทิศใต้มีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ เรือนค้ำพวง (บ้านมีเชือก) [9] บ้านไม้กระดานและบ้านก่ออิฐ ลักษณะที่กำหนดของบ้านไม้ค้ำยันของภาคใต้คือโครงสร้างของหลังคาและเสาปูนบนเสาปูน สภาพอากาศของภาคใต้มีฝนตกอยู่เสมอและมีพายุไต้ฝุ่นหลายลูกบ้านจึงต้องมีกำลังแรงกว่าภาคอื่น ๆ โครงสร้างของบ้านเสาใต้ยังมีลักษณะเฉพาะ ผนังทำจากแผ่นไม้หลายชั้นหน้าต่างแคบใช้ร่องและรอยต่อแทนตะปู และ มีหลังคาจั่วต่ำกว่าบริเวณอื่น ๆ

มีรูปแบบหลังคาสามแบบที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่น ๆ ประการแรกหลังคาจั่วเป็นไปตามรูปแบบพื้นฐาน กระเบื้องที่ทำจากหญ้าดินอบหรือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าของ หลังคาจะประดับด้วยไม้แกะสลักหากเจ้าของมีฐานะสูง สไตล์ที่สองหลังคา PANYA หรือ LIMA ได้รับอิทธิพลจากการออกแบบของ ชาวอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย หลังคานี้แข็งแรงมากกับพายุ ความลาดชันของหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

ประเภทสุดท้ายคือหลังคา หรือหลังคาทรงมะนิลา หลังคานี้ผสมผสานจากหลังคาทรงจั่วและหลังคา PANYA หลังคานี้ต่ำกว่าแบบอื่นส่วนด้านบนเป็นหลังคาจั่วและส่วนล่างเป็นหลังคา PANYA หลังคาสี่เหลี่ยมคางหมูรองรับส่วนบน ชาวมุสลิมจำนวนมากในภาคใต้ของประเทศไทยใช้หลังคาทรงมะนิลาและด้านบนของหลังคาประดับด้วยไม้แกะสลักรูปทรงกระบอก

สถาปัตยกรรมไทยและหลักการออกแบบ

มื่อพูดถึงสถาปัตยกรรมเอเชียหนึ่งในสถาปัตยกรรมไทยที่แตกต่างและเป็นที่รู้จักมากที่สุด ด้วยองค์ประกอบการออกแบบและรายละเอียดที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของประเทศและความเชื่อดั้งเดิมบ้านและอาคารแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานของไทย

หลักการโบราณ 3 ประการ

เมื่อสร้างบ้านไทยมีหลักโบราณ 3 ประการที่ต้องนำมาใช้ สิ่งเหล่านี้คือการเตรียมวัสดุการก่อสร้างและที่อยู่อาศัย

1. เนื่องจากความเชื่อทางไสยศาสตร์มีส่วนสำคัญในการสร้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดจึงจำเป็นต้องมีรายละเอียดและพิธีกรรมหลายประการในการสร้างบ้านแบบไทย คนไทยเชื่อว่าบ้านเป็นด่านแรกในการป้องกันสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเช่นภูตผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้าย

ด้วยเหตุนี้บ้านแบบไทย ๆ จึงได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปัดเป่าสิ่งมีชีวิตที่หวาดกลัวเหล่านี้และเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยจากการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นได้ บ้าน บ้านเดี่ยว

2. การเตรียมวัสดุรวมถึงการพิจารณาสถานที่และที่ตั้งของบ้านกลิ่นของดินและต้นไม้ที่ปลูก ก่อนระหว่างและหลังกระบวนการก่อสร้างจะต้องมีพิธีกรรมหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือพิธีกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่มีอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับซึ่งทำหน้าที่ “ขอพร” เมื่อคอลัมน์แรกถูกสร้างขึ้น การอยู่อาศัยรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้อยู่อาศัยเมื่อเข้ามาและอาศัยอยู่ในบ้านเมื่อบ้านพร้อมที่จะถูกครอบครอง

3. สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ผสมผสานองค์ประกอบแบบดั้งเดิมเข้ากับอุดมการณ์สถาปัตยกรรมตะวันตกได้อย่างลงตัว แม้ว่าบ้านไทยร่วมสมัยหลายแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะวิลล่าหรูส่วนตัวในภูเก็ตและวิลล่าหรูในเกาะสมุยที่มีให้เช่าในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​แต่พวกเขามักจะยึดแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับการทำให้บ้านศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรม ศาสนา

องค์ประกอบและส่วนของสถาปัตยกรรมไทย

เสาในสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม

ใน“ การศึกษาสถาปัตยกรรมแผนไทย” วัฒนาบุญจุบเขียนว่า“ ชุมชนเกษตรกรรมของไทยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มน้ำท่วมและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำมาหากิน โดยทั่วไปผู้คนตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตร นั่นทำให้ประชาชนจำเป็นต้องสร้างบ้านบนเสาสูงบนพื้นที่สูงเพื่อให้อยู่เหนือน้ำในช่วงน้ำท่วม

ความสำคัญของน้ำสำหรับสังคมไทยทำให้เกิดคำว่า “ ฤดูน้ำ ” นอกเหนือจากฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน [ที่มา: วัฒนาบุญจุบ, การศึกษาสถาปัตยกรรมไทยในฐานะทรัพยากรสำหรับการออกแบบอาคารร่วมสมัยในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการมรดกสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

เสาสูงหรือเสาสูง: น้ำท่วมที่เกิดจากฝนเป็นประจำในช่วงฤดูฝนและน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมทำให้คนในที่ราบภาคกลางต้องอาศัยอยู่บนเสาสูง ลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบ้านทรงไทย เสาทรงกลมทำด้วยไม้ขนาดใหญ่มีลักษณะกลมยาวเนื่องจากไม้ซุงมีมากในอดีต เสาสี่เหลี่ยมสีแดงได้รับการพัฒนามาจากเจดีย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเจดีย์เหลี่ยมมุ้มมัยที่มีมุมเล็กลงเท่า ๆ กัน บ้าน บ้านเดี่ยว

ในทุกมุม หลักทำให้มีลักษณะโค้ง เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมไทย โชติกัลยาณมิตรกล่าวว่าเจดีย์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น 12 หรือ 20 มุมก็จะมียอดประดับด้วยลวดลายบัวไทย ฐานประกอบด้วยชูดันสิงหะ 3 ชั้น น. ณ ปากน้ำอธิบายไว้ในพจนานุกรมศิลป์ว่าซาวหาวม่อมหมายถึงเสาสี่เหลี่ยมที่มีมุมแดง

ควรสังเกตว่าผู้สร้างชาวไทยไม่ได้สร้างเสาค้ำถ่อที่ทำมุม 90 องศาจากพื้นดิน แต่เสาแต่ละต้นจะเอนไปทางกึ่งกลางของโครงสร้างบ้านเล็กน้อย ทำให้บ้านเรือนไทยทนต่อกระแสน้ำหรือลมแรงได้ดีขึ้นและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับรองความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ข้อดีอีกประการหนึ่งของการสร้างเสาค้ำยันคือการจัดเตรียมพื้นที่ใต้พื้นสำหรับกิจกรรมต่างๆรวมถึงการบดข้าวและการทอผ้า

พื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นที่เก็บล้อเกวียนและเครื่องมือทำฟาร์ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการจัดเก็บโคเมื่อพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วม ในแง่ของเทคโนโลยีการก่อสร้างวิธีการสร้างเสาเอียงทำให้เกิดเอฟเฟกต์รูปสามเหลี่ยมซึ่งแข็งแรงและแข็งกว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน

การระบายอากาศในสถาปัตยกรรมไทย

บ้านเรือนไทยกลางน้ำ

บ้านไทยแบบดั้งเดิม เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการระบายอากาศเนื่องจากพื้นยกสูงจากพื้นดิน ที่สำคัญบ้านทรงไทยได้รับการออกแบบให้มีการระบายอากาศทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การระบายอากาศในแนวตั้งทำได้โดยใช้มุงสำหรับหลังคาซึ่งเป็นจุดที่ร้อนที่สุดของ บ้าน บ้านเดี่ยว

อากาศร้อนขึ้นและไหลผ่านหลังคามุงจากในที่สุดและถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นที่ดึงผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นไม้

พื้นต่างระดับช่วยระบายอากาศในแนวนอน ยกพื้นสูงแบบเปิดโล่งเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของบ้านในขณะที่ส่วนบนเป็นพื้นที่หน้าห้องซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของบ้าน ระหว่างระดับมีช่องว่างให้ลมไหลเข้าบ้านได้อย่างไม่มีข้อ จำกัด นอกจากนี้พื้นที่เปิดโล่งทำให้คนในบ้านสามารถตรวจสอบกิจกรรมบนพื้นดินได้ บางคนโต้แย้งว่าลูกกรงบนชานชาลาแบบเปิดอาจสร้างกำแพงกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเข้า ในความเป็นจริงสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

เนื่องจากสถาปนิกทั่วไปเข้าใจปัญหาและวางตะแกรงไม้ไว้ที่ครึ่งบนของลูกกรง ที่สำคัญรั้วหรือกำแพงบางส่วนเป็นรูปแบบของฟ้าลาย (บานเลื่อน) ที่สามารถเลื่อนเปิดได้เมื่อต้องการอากาศบริสุทธิ์ ด้วยการออกแบบที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่มีจุดที่ไม่มีการระบายอากาศในบ้านทรงไทย

หลังคาในสถาปัตยกรรมไทย

หลังคาเป็นองค์ประกอบที่เป็นแก่นสารในสถาปัตยกรรมสาธารณะของไทยโดยสร้างลักษณะของอาคารด้วยโครงสร้างและการตกแต่งที่ประณีต อย่างไรก็ตามหลังคาหลายชั้นประดับประดาได้รับการสงวนไว้สำหรับวัดและพระราชวังตลอดจนอาคารสาธารณะเช่นสำนักงานรัฐบาลห้องโถงของมหาวิทยาลัยและอนุสรณ์สถาน อาคารพาณิชย์ที่ละเมิดประเพณีนี้เหมือนอย่างที่โรงแรมไม่กี่แห่งเคยทำก็ขมวดคิ้ว

เนื่องจากในการประดับตกแต่งชั้นที่มีหลายชั้นและความสูงเหนือพื้นดินเป็นสัญลักษณ์ของความมีหน้ามีตาของอาคารซึ่งขยายมาจากสถานะอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์พระพุทธศาสนาและชาติไทย ยิ่งหลังคามีความหรูหรามากเท่าไหร่สถานะของอาคารก็จะยิ่งสูงขึ้นหรือของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แสดงให้เห็น ส่วนใหญ่มักใช้สองหรือสามชั้น แต่วัดหลวงบางแห่งมีสี่ชั้น

ชั้นหลังคาหลายชั้นโดยทั่วไปให้การป้องกันสภาพอากาศ แต่เหตุผลของพวกเขามีความสวยงามมากกว่าการใช้งาน เนื่องจากห้องโถงของวัดและพระราชวังมีขนาดใหญ่พื้นที่หลังคาจึงมีขนาดใหญ่ เพื่อให้รูปลักษณ์ของหลังคาสว่างขึ้นชั้นต่ำสุดคือชั้นที่ใหญ่ที่สุดโดยมีชั้นกลางเล็กกว่าและหลังคาที่เล็กที่สุดอยู่ด้านบน การแบ่งหลายครั้งในแต่ละหลังคาทำให้เบาลง – หลังคาสองชั้นอาจมีการแบ่งสองสามหรือสี่ครั้งในแต่ละชั้น

ความลาดชันจะเพิ่มขึ้นตามแต่ละชั้นตั้งแต่การไล่ระดับสีอย่างนุ่มนวล 45 องศาที่ต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงสุด 50 องศา ในสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางกล้องโทรทรรศน์ชั้นล่างอยู่ห่างจากหลังคาด้านบนสุดที่ปลายจั่ว ในห้องโถงทางเหนือของวัดจะมีการสร้างชั้นต่อไปโดยมากมักจะอยู่เหนือผังพื้นที่สร้างใหม่ซึ่งเริ่มแคบลงที่ทางเข้าและขยายกว้างขึ้นไปทางแท่นบูชา

การแบ่งพื้นผิวแต่ละชั้นเพิ่มเติมคือกระเบื้องเซรามิกสีในรูปแบบศูนย์กลางซึ่งช่วยให้ชั้นเดียวดูราวกับว่ามีหลายส่วน การกำหนดค่าเหล่านี้เปลี่ยนขนาดที่ดูเหมือนหลังคาทำให้ความสวยงามของทั้งอาคารมีชีวิตชีวา แทนที่จะสร้างหลังคาขนาดใหญ่ที่ทำให้อาคารดูมีน้ำหนักลดลงสถาปนิกไทยสร้างหลังคาที่มีรูปแบบไดนามิกที่ดูเหมือนจะทะยานขึ้น ด้วยวิธีนี้สุนทรียศาสตร์จึงเหมาะกับเจตนาของความเคารพ

ความลาดเอียงของหลังคา: อาคารแบบไทยโบราณบางแห่งมีหลังคาสูงชันมากกว่า 45 องศา ทางลาดชันเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ช่างฝีมือชาวไทยในท้องถิ่น ความสูงใช้เวลาประมาณ 4/5 ของฐานหน้าจั่วและมุมอยู่ระหว่าง 45 ถึง 60 องศา 

อาคารที่มีความลาดเอียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 45 องศา) ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งพัฒนามาจากกรีกและโรมัน หลังคาลักษณะนี้เรียกว่าเพลงช่อแบนหรือจั่วสามเหลี่ยมแบน ความสูงของหลังคาคือ 1/4 ของฐานจั่ว จั่วรูปแบบนี้สามารถพบเห็นได้ในวิหารพาร์เธนอนของกรีกที่มีชื่อเสียง

ชาน

ชานหรือทางมะพร้าวเป็นชานชาลาแบบเปิดโล่งที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆของอาคารเข้าด้วยกัน เนื่องจากปกติแล้วพื้นดินของบ้านจะชื้นหรือมีน้ำท่วม จึงกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยหลักของครอบครัว หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ คือการเชื่อมต่ออาคารโดยรอบรวมถึงอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับครอบครัวขยาย  บ้าน บ้านเดี่ยว

โชติกัลยาณมิตรกล่าวว่าส่วนนี้ของบ้านจำเป็นสำหรับครอบครัวคนไทยเพราะปกติบ้านของพวกเขาไม่มีรั้วและมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ พื้นที่สาธารณูปโภคที่ จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงน้ำท่วมยังสามารถใช้งานได้จริงสำหรับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำคลองและริมฝั่งแม่น้ำ

ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถตากแดดได้ เจ้าของบ้านบางคนแปลงพื้นที่นี้ให้เป็นสวนที่มีต้นไม้ประดับนานาชนิด บ้านทำเลดี 

ชานบางคนมีขนาดใหญ่มากจนขยายไปถึงหอกลางซึ่งเป็นห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดกลาง ห้องอื่น ๆ ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้เหมือนที่กุฏิ (ที่พักของพระสงฆ์) เจ้าของบ้านบางหลังปล่อยให้ต้นไม้ใหญ่พาดผ่านชานบ้านให้ร่มเงาทั่วบริเวณเหมือนศาลจีน จัดสวนในพื้นที่บ้าน

นิจหินจีระนันท์กล่าวว่าระเบียงเป็นสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาว่างในยามว่าง พื้นที่หลบภัยที่มีแสงธรรมชาติสามารถใช้เป็นพื้นที่รับแขกได้ในกรณีที่ไม่มีหอวังอยู่ในบ้าน น. ณ ปากน้ำอธิบายว่าพาลีเป็นส่วนที่ยื่นออกไปของชายคาที่รองรับด้วยเสา พื้นที่ข้างใต้เป็นเหมือนห้องโถงไม่มีกำแพงกั้น