ฮวงจุ้ยบ้านดี อยู่แล้วรวย

ฮวงจุ้ยบ้านดี อยู่แล้วรวย พร้อมความเฮงๆ ปังๆ

ฮวงจุ้ยบ้านดี อยู่แล้วรวย การสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านใหม่ สำหรับคนทั่วไปจะมุ่งเน้นเลือกซื้อตามทำเล และราคาที่เหมาะสม กับงบประมาณ แต่หากผู้อ่านต้องการ บ้านที่ดี อยู่แล้วร่ำรวย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง การเลือกบ้านแบบคนทั่วไปอาจ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่ม เพื่อให้บ้านเป็นส่วนกระตุ้น โชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย

ศาสตร์ฮวงจุ้ยใน มุมมองของผู้เขียน เป็นศาสตร์ที่อิงหลัก สถาปัตยกรรม อิงวิทยาศาตร์ ซึ่งมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ อีกทั้งยังมีผลลัพธ์ทางด้านสถิติที่แม่นยำ จึงทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ย ได้การยอมรับมานับพันปี อย่างไรก็ตามยุคปัจจุบัน วงการฮวงจุ้ยในไทยได้ แตกแขนงไปหลายด้าน มีทั้งด้านที่อิงวิทยาศาสตร์ และด้านความเชื่อ สำหรับเนื้อหาฮวงจุ้ยทุก ๆ บทความที่ท่าน จะเน้นฮวงจุ้ยวิทยาศาสตร์ทั้งหมด บ้านแฝด 

ฮวงจุ้ยบ้านดี อยู่แล้วรวย

ฮวงจุ้ยบ้านดี ถนนเข้าออกได้หลายทาง

กฎข้อนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเลือกซื้อบ้าน อาคารทุกประเภท หรือเลือกซื้อที่ดิน เพราะทำเลที่ตั้งบ้านฮวงจุ้ยดี จำเป็นต้องมีถนนทางเข้าที่กว้าง ขับขี่ได้อย่างสะดวก และหากเป็นถนน ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสายอื่น ๆ ได้อีกหลายเส้น จะยิ่งส่งเสริมโชค ลาภให้กับผู้อยู่อาศัย ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

จะว่าไปแล้วกฎข้อนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เพราะหากสามารถเข้าออกได้หลายทาง จะทำให้เกิดกระแส หมุนเวียนมาก กระแสที่เป็นรูปธรรม คือ กลุ่มคน กลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้า ถึงธุรกิจของเราได้อย่างสะดวก แต่หากทำเลดังกล่าวเป็นซอยตัน ซอยแคบ โอกาสที่ผู้คนจะรู้จักหรือพบเห็นก็จะน้อยลงไปมาก ยิ่งหากซอยตัน และบ้านอยู่ท้ายซอย ให้สังเกตได้เลยว่า บ้านท้ายซอยโดยส่วนมากจะรกรุงรัง ไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากการขาด พลังงานที่ดีนั่นเอง

ฮวงจุ้ยบ้านดี อยู่แล้วรวย

จากภาพด้านบนนี้ เป็นตัวอย่างภาพ รวมของฮวงจุ้ยเมือง จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าเมืองใด ๆ ก็ตาม จุดที่เจริญที่สุดจะเป็นจุดที่ถนนหลาย ๆ สายมาบรรจบเข้าหากัน ในตัวอย่างนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ โซนที่เจริญที่สุดคือโซนคูเมือง และเส้นที่เจริญมากที่สุดในคูเมือง คือถนนราชดำเนิน หรือเส้นประตูท่าแพนั่นเอง บ้านจัดสรร

แต่หากเป็นบ้านไม่จำเป็น ต้องทำเลดีขนาดนี้นะ ผู้เขียนเพียงต้องการยกตัวอย่างทำเลใหญ่ ๆ เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน แค่ให้มีทางเข้าออกสะดวกก็ช่วยให้ฮวงจุ้ยดีขึ้นและ และหากจำเป็นต้องอยู่ซอยตัน ให้เลือกแปลงบ้านที่อยู่โซนปากซอยเท่านั้น หากอยู่สุดซ้อยย่อม ไม่ดีอย่างแน่นอน

บ้านมีระยะร่นหน้าบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้านดี เพราะมีระยะร่นหน้าบ้าน

โดยปกติระยะร่นหน้าบ้าน พรบ.ควบคุมอาคารจะกำหนด ไว้ตามประเภทอาคาร ซึ่งแต่ละประเภทจะมีระยะ ร่นแตกต่างกัน โดยเฉลี่ยมีระยะร่นประมาณ 2 เมตร แต่หากมองตาม หลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ระยะร่นเพียง 2 เมตร ยังไม่เพียงพอต่อการรับกระแสพลังงาน เพื่อมาช่วยกระตุ้นให้กับตัวบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยได้กล่าวไว้ว่า บ้านที่ดีต้องมี “เหม่งตึ๊ง” คำว่า เหม่งตึ๊ง แปลง่าย ๆ ก็คือ ลานกักเก็บพลังงาน อาจเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านหรือลานกลางแจ้ง

กรณีบ้านชั้นเดียว ควรเว้นระยะร่นไว้ประมาณ 3-4 เมตรขึ้นไป หรือหากเป็นบ้าน 2 ชั้น ควรเว้นระยะประมาณ 4 เมตรขึ้นไป ยิ่งเหม่งตึ๊งมีความโปร่ง กว้างมาก ยิ่งสามารถกักเก็บพลังงานไว้ได้มาก และไม่ควรถมดินหรือเทพื้นในลักษณะลาด เทออกนอกบ้าน แต่ให้พื้นเรียบเสมอ กรณีลาดเอียงให้เว้นเฉพาะทางขึ้นรถเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะทำให้กระแส ไหลออกนอกบ้านได้

ฮวงจุ้ยบ้านดี หน้าบ้านต้องโปร่งโล่ง

นอกจากการเว้นระยะร่นเพื่อสร้างเหม่งตึ๊งแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือความโปร่ง โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ โดยเฉพาะตำแหน่งประตูบ้านต้องโปร่งโล่งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กรณีมีต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือสิ่งกีดขวางใด ๆ มาบดบัง ให้ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเหล่านั้นออก มิเช่นนั้นจะเป็นส่วนกีดขวางพลังงาน ทำให้ขัดโชค ขัดลาภ แต่หากหน้าบ้านโปร่ง พลังงานจะเก็บสะสมได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีติดขัดครับ

จุดเล็ก ๆ ที่หลายบ้านมักจะละเลย เช่น การตากผ้าหน้าบ้าน การวางรองเท้ารกขวางประตู หรือวางของใช้เกะกะ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกับฮวงจุ้ยทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น จัดเก็บให้เป็นระเบียบ เลือกที่จะตากผ้าบริเวณด้านข้าง หลังบ้าน หรือมีห้องตากผ้าโดยเฉพาะจะยิ่งดีมาก

บ้านที่ดีหลังบ้านต้องหนักแน่น

ฮวงจุ้ยบ้านที่ดี หลังบ้านต้องหนักแน่น

สำหรับพื้นที่หลัง บ้านฮวงจุ้ยบ้านที่ดี ควรมีความหนักแน่น เป็นปึกแผ่น เนื่องจากหลังบ้านเป็น ตำแหน่งบารมี จึงควรออกแบบใน ลักษณะเอื้อต่อการเกื้อหนุน หากอิงความเชื่อ โบราณของไทยจะนิยมให้ปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ หมายถึงการมีผู้สนับสนุน ส่งเสริมด้านบารมี แต่ทางฮวงจุ้ยชื่อไม้มงคล จะไม่มีผลต่อกันนะครับ บริบทของความ เป็นปึกแผ่นสื่อถึงลักษณะทรงสูง ปิดมิดชิดหรือเป็นลักษณะเนินเขา

พื้นดินหลังบ้านจึงควรสูงกว่าโซนหน้าบ้านเล็กน้อย มีกำแพงปิดทึบ หลังบ้านที่ดีควรสงบนิ่ง ไม่มีกระแสพุ่งเข้ามา เช่น หลังบ้านไม่ควรเป็นถนน, หลังบ้านไม่ควรมีน้ำไหลผ่าน เพราะหากมีกระแส มาจากหลังบ้านจะทำ ให้ผู้อยู่อาศัยขาดความสงบ ชีวิตวุ่นวาย แต่หากหลังบ้านสงบ หนักแน่น มิดชิด จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการสั่งสมบารมี สั่งสมโชคลาภทรัพย์ สมบัติได้เป็นอย่างดี

บ้านรูปทรงบ้านต้องสมดุล

ฮวงจุ้ยบ้านดี รูปทรงบ้านต้องสมดุล

ลักษณะบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ย เป็นบ้านที่มีความสมดุลทุก ๆ ทิศทาง เพราะทุกทิศสามารถตีความหมาย ตามหลักเบญจธาตุ และระบบปราณ 8 ทิศได้ หรือหากท่านใด ต้องการวิเคราะห์ ฮวงจุ้ยบ้านอย่างละเอียด ซินแสจะหาจุดศูนย์กลางของบ้านเพื่อ คำนวณองศาทิศทางแต่ละทิศ เพื่อจัดฮวงจุ้ยบ้านให้เกิดความสมดุล

บ้านที่หาจุดกึ่งกลางได้ดี จึงเป็นบ้านลักษณะสี่เหลี่ยม ไม่มีด้านใดเว้าแหว่ง เพราะการ เว้าแหว่งของตัวบ้าน จะทำให้พลังงานขาดหาย ไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง หรือ ขาดความสมดุลนั่นเอง

ทั้งนี้ การเว้าแหว่งของตัว บ้าน จะไม่ได้กระทบกับสมาชิก ทุกคนในบ้าน แต่จะกระทบกับบุคคลที่มี ดวงธาตุตรงกับทิศนั้น ๆ ซึ่งบ้านไอเดียจะเขียน มาให้อ่านกันอีกครั้งในบทความต่อ ๆ ไป นอกจากนี้รูปทรงบ้าน ที่ดีไม่ควรมีรูปทรงและหน้าตาแปลก มากจนเกินไป เพราะจะทำให้เสียสมดุล ได้ง่ายกว่าบ้านทรงกล่องทั่วไป

ฮวงจุ้ยบ้านดี หลังคาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

นอกจากรูปทรงบ้านแล้ว หลังคาบ้านซึ่งเป็นส่วนปกคลุม ตัวบ้านมีผลในทาง ฮวงจุ้ยเช่นกันครับ หลังคาบ้านที่ดีควรออกแบบ ในลักษณะเรียบง่าย สามารถทำได้ทุกประเภท ทั้งหลังคา Slab, ปั้นหยา, จั่วและหมาแหงน แต่ต้องเป็นผืนเดียวกันตลอดทั้งอาคาร ไม่ควรทับซ้อน หรือ มีหลายชั้นมากเกินไป

หากมองในมุมของงานก่อสร้าง การมีหลังคาซ้อนทับ กันหลายชั้น มักก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมภายหลัง อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงต่อ การทำรังของนกพิราบและนกกระจอกอีกด้วย การมีหลังคาที่เรียบง่าย จึงสามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่า และยังช่วยให้รูปทรง บ้านเกิดสมดุลที่ดี

บ้านภายในโปร่ง สว่าง

ฮวงจุ้ยบ้านดี ภายในโปร่ง สว่าง

ข้อนี้หลาย ๆ บ้านมักละเลยไม่ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบ้านยุคใหม่ที่เน้นปิดม่านไว้อย่างมืดทึบ ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีควรจัดแสงสว่างไว้ อย่างเหมาะสม แสงสว่างหลัก ๆ มาจากแสงธรรมชาติ แต่หากจุดไหนแสงธรรมชาติ เข้าไม่ถึง ให้ใช้แสงสว่างจาก หลอดไฟมาทดแทน โดยเฉพาะโถงภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องครัว และบริเวณหน้าบ้าน ควรให้มีแสงสว่างอยู่เสมอ  บ้านเดี่ยว

ช่วงที่ผู้เขียนได้เรียนตำรา ฮวงจุ้ยจากอาจารย์ซินแส อาจารย์ยังเคยกล่าวไว้ว่า “อย่างกที่จะเปิดไฟ เพราะบ้านที่มืดนั้นอับจน แต่บ้านที่สว่างจะร่ำรวย” การเปิดไฟให้บ้านสว่างแม้จะ สิ้นเปลืองค่าไฟ แต่ก็ช่วยส่งเสริม ให้ผู้อยู่อาศัยมีแนวทางในการหาเงิน หาความเจริญรุ่งเรืองเข้าบ้านได้ จึงคุ้มค่ากับการลงทุน บ้านทำเลดี