กําแพงบ้าน โมเดิร์น

กําแพงบ้าน โมเดิร์น

กําแพงบ้าน โมเดิร์น เมื่อกล่าวถึงกำแพงหรือผนัง ในภาษาไทยมีความแตกต่างกันทั้งในรูป เสียง และความหมาย แต่เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ กลับใช้คำเดียวกันคือ wall ทั้งนี้ ต้องพิจารณาตำแหน่งหน้าที่ประกอบเพิ่มเติมเพื่อจำกัดความว่าเป็นกำแพงหรือผนัง
ในทางนิรุกติศาสตร์ คำว่า Wall ในภาษาอังกฤษนั้น มาจากภาษาละติน Vallum หมายถึง “…ผนังดินหรือปราการดินขนาดยาวเป็นแถวเป็นแนวต่อเนื่องเพื่อปักเขต หรือเนินดินที่ใช้กั้นหรือล้อมรอบเพื่อกำหนดขอบเขต หรือป้อมปราการ…” ในขณะที่คำว่า Murus ในภาษาละติน หมายถึง กำแพงหิน เช่น กำแพงเมืองจีน
จึงเป็นเรื่องแปลกที่ในภาษาอังกฤษ Wall กลับถูกใช้ทั้งในความหมายของกำแพงและผนัง ซึ่งในภาษาอื่นๆ มีคำสำหรับเรียกที่แตกต่างกัน เช่น ในภาษาเยอรมัน Wand และ Mauer หรือในภาษาสเปน Pared และ Muro
ตำแหน่งและหน้าที่ กำแพงหรือผนัง
กำแพงคือสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบนอกอาคาร ทำหน้าที่ล้อมรอบสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ปราสาท อาคาร ตึก และอื่นๆ เพื่อป้องกัน เช่น ความปลอดภัยจากการโจรกรรม ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม เพื่อกำหนดพื้นที่ เช่น กำแพงหมู่บ้านจัดสรร

กําแพงบ้าน โมเดิร์น


ผนังก็เป็นโครงสร้างหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดแบ่งพื้นที่ ทั้งเพื่อแบ่งหน้าที่การใช้งานและกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เช่น เพื่อความเป็นส่วนตัว หรือเพื่อความปลอดภัย ความแตกต่างระหว่างกำแพงกับผนังอย่างง่ายๆ ก็คือ กำแพงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายนอกอาคาร และผนังคือส่วนที่แบ่งกั้นพื้นที่ด้านในอาคารนั่นเอง บ้านจัดสรร
กำแพงสามารถแบ่งได้หลายประเภท อาทิ กำแพงป้อมปราการ กำแพงป้องกันอัคคีภัย กำแพงกั้นน้ำ กำแพงปักปันเขตแดน
กำแพงพิเศษ Defensive Wall กำแพงป้องกัน กำแพงป้องกันหรือ Defensive

wall

คือระบบป้องกันความปลอดภัยของอาณาจักรต่างๆ ในสมัยก่อน มีลักษณะเป็นกำแพงขนาดสูงใหญ่ ทำจากวัสดุที่แข็งแกร่งมากๆ เช่น หิน หรือศิลาแลง และมักมีป้อมปราการคั่นอยู่เป็นระยะ กำแพงเหล่านี้ใช้ในการป้องกันศัตรูผู้รุกรานเป็นหลัก กำแพงยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการใช้พิจารณาการตั้งชุมชนในสมัยโบราณ ซึ่งนับแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน กำแพงยังคงถูกใช้ในการกำหนดเขตแดน บ้านสองชั้น ล้อมรอบชุมชน ที่อยู่อาศัย
กำแพงเมือง เช่น กำแพงเมืองพระนคร กำแพงเมืองสุโขทัย กำแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นกำแพงขนาดยาว ใหญ่ ล้อมรอบเมือง ทั้งเพื่อความปลอดภัยและเพื่อกำหนดแบ่งพื้นที่ชั้นในและชั้นนอก กำแพงเมืองของไทยมักทำจากศิลาแลงหรือก่ออิฐถือปูนและมักมีใบเสมาประดับที่ด้านบนสุด บ้านทำเลดี
กำแพงป้องกันอาณาจักร เป็นกำแพงเมืองที่อยู่ไกลออกไปจากเมืองหลวงหรือเขตชุมชน เช่น กำแพงเมืองจีน กำแพงเฮเดรียนของจักรวรรดิโรมัน หรือกำแพงแห่งแอตแลนติกของกองทัพนาซี กำแพงเหล่านี้ใช้ในการป้องกันอาณาจักร หรือประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการป้องกันศัตรูผู้รุกราน นอกจากนี้ความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของกำแพงยังเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะ ความมั่งคั่ง และความเข็มแข็งของอาณาจักรนั้นๆ ได้อีกด้วย
กำแพงเมืองหรือกำแพงป้องกันอาณาจักรที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปัจจุบันนั้นมักเป็นกำแพงที่สร้างด้วยหิน หรือศิลาแลง หรือการก่ออิฐถือปูน กำแพงที่ทำจากเนินดินหรือไม้ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย
หลักในการวางแนวกำแพง นอกจากจะขึ้นอยู่กับลักษณะของชุมชน เช่น ขนาด ตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่น เช่น แนวชายฝั่ง พื้นที่ราบสูง แม่น้ำ หรือภูเขา ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องยาวจนล้อมรอบอาณาจักร แต่อาจใช้ลักษณะที่เรียกว่าปราการธรรมชาติช่วยในการป้องกันเขตแดนด้วยได้

กําแพงบ้าน โมเดิร์น

แบบกำแพงบ้าน

รั้วบ้าน นอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกและให้ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านแล้ว รั้วบ้านยังช่วยเสริมให้บ้านของคุณดูดีอีกด้วย ซึ่งรั้วบ้านแต่ละหลังก็จะมีแบบรั้วบ้านแตกต่างกันไปตามรสนิยมและงบประมาณของเจ้าของบ้่าน โดยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกการออกแบบรั้วบ้านนั้น เราควรพิจารณาหลักการดังต่อไปนี้

 1. ลักษณะบ้าน :
  การจะสร้างรั้วล้อมบ้าน เราต้องดูลักษณะบ้านของเราก่อนว่าเป็นบ้านสไตล์แบบไหน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร
  เพื่อที่จะออกแบบรั้วบ้านให้เข้ากับลักษณะบ้านได้อย่างลงตัว เช่นการออกแบบลวดลายรั้วบ้าน การใช้สี จะล้อมรั้วบ้านอย่างไร ให้คงทนถาวร
 2. พื้นที่รอบบ้านและระยะห่างจากตัวบ้าน
  ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ถ้าระยะห่างจากตัวบ้านไปถึงรั้วบ้านไม่เกิน 6 ฟุต ควรออกแบบรั้วบ้านให้ดูเรียบง่าย เบาบางไม่หนา ดูเป็นสัดส่วนกับตัวบ้าน ไม่ควรใช้ลวดลายที่ซับซ้อนหรือมีสีสันมากจนเกินไป …
  สำหรับบ้านหลังใหญ่จะเหมาะกับรั้วสูงขนาดใหญ่ ส่วนบ้านหลังเล็ก ไม่ควรใช้รั้วสูง โดยขนาดและความสูงปกติแล้วจะอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 2 เมตร ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง …
 3. สี และรูปแบบ
  สำหรับสีและรูปแบบรั้วบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก วิธีการออกแบบรั้วบ้านจะคล้ายๆกัน แต่บ้านขนาดใหญ่จะมีตัวเลือกมากกว่า และสามารถใช้วัสดุได้หลากหลายว่า เช่น แบบรั้วลูกกรง แบบรั้วเหล็กดัดทั้งแนวตั้งและแนวนอน แบบทึบ แบบโปร่ง แบบไล่ระดับสูงต่ำตามลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น สำหรับสีของรั้วบ้านนั้น สีดำ:จะช่วยให้บ้านดูมีพลัง สีขาวหรือครีม:จะช่วยให้บ้านดูสว่าง ส่วนสีน้ำตาลหรือสีไม้ธรรมชาติ จะช่วยให้บ้านดูรมรื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้อยู่อาศัยด้วย บ้าน
 4. เลือกวัสดุและส่วนประกอบ
  เหล็กเป็นวัสดุที่นิยมใช้ทำรั้วบ้านมากที่สุด เนื่องจากราคาค่อนข้างถูกกว่าและง่ายต่อการดูแลรักษา แต่หากมีงบประมาณเพิ่มเติม รั้วบ้านแบบผสมระหว่างไม้กับเหล็ก หรือ รั้วบ้านแบบผสมระหว่างเหล็กกับอิฐหรือคอนกรีต ก็จะทำให้รั้วบ้านดูแน่นหนา HOME IN PHUKET คงทนมากขึ้น จะเหมาะสำหรับทั้งบ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถใช้หินแกรนิต หินอ่อน มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของรั้วบ้านได้อีกด้วย

คือองค์ประกอบสำคัญของบ้านที่ขาดไม่ได้ เพราะในประเทศไทยของเรารั้วบ้านนอกจากจะมีไว้เพื่อความสวยงามแล้วยังเป็นตัวช่วยแบ่งเขตของบ้านและมีประโยชน์ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาแบบรั้วโมเดิร์นสำหรับทำรั้วใหม่ หรืออยากรีโนเวทโดยใช้ไอเดียแบบรั้วหน้าบ้านสวยๆ ลองมาดู 10 รั้วบ้านที่เรานำมาฝากในวันนี้กันได้เลย

10 ไอเดียแบบรั้วโมเดิร์นที่น่าสนใจที่สุด 2020
รั้วคอนกรีต


1แบบรั้วโมเดิร์นที่ฮิตที่สุดตลอดกาลคงหนีไม่พ้นรั้วคอนกรีตหนาทึบที่มีความทันสมัยและดูแข็งแรงปลอดภัย เป็นรั้วที่เราพบได้บ่อย ๆ ส่วนใครที่อยากเพิ่มความโปร่งให้มองแล้วสบายตาขึ้นก็สามารถเจาะช่องและตกแต่งด้วยระแนงเหล็กได้

รั้วสไตล์คอตเทจ
2หนึ่งในแบบรั้วหน้าบ้านสวย ๆ ที่เริ่มฮิตในบ้านเราแต่มักจะใช้ในโครงการบ้านจัดสรรมากกว่าบ้านทั่วไป เพราะรั้วสไตล์คอตเทจเป็นไม้สังเคราะห์ มีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร เหมาะสำหรับล้อมรั้วบ้านเพื่อความโล่ง โปร่งสบาย และความสวยงามมากกว่าเน้นความปลอดภัย

รั้วทรงเตี้ยสีขาว
3รั้วบ้านสไตล์โมเดิร์นสีขาวรั้วทรงเตี้ยสีขาวเป็นรั้วที่นิยมใช้ในโครงการบ้านจัดรสรรโครงการใหม่ ๆ เพราะเป็นแบบรั้วโมเดิร์นที่สวย สบายตา แถมยังเพิ่มความโล่งและทำให้บ้านดูเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้นด้วย home

รั้วเหล็กสีดำ
4รั้วเหล็กสีดำเป็นอะไรที่ฮิตตลอดอยู่แล้วสำหรับการทำรั้วบ้าน สามารถสร้างได้ทั้งแบบรั้วเหล็กล้วนหรือจะผสมผสานการดีไซน์เข้ากับเหล็กและปูนก็ได้บรรยากาศที่คลาสสิกไปอีกแบบ

รั้วระแนงเหล็ก
5รั้วระแนงเหล็กมีความแตกต่างกับรั้วเหล็กตรงที่รั้วเหล็กจะเป็นซี่กรงเหล็ก ขณะที่รั้วระแนงจะเป็นแผงระแนงทำจากเหล็ก กั้นบล็อกของรั้วแต่ละช่วงด้วยอิฐแดงหรือปูน เป็นรั้วอีกแบบที่แข็งแรง ปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับบ้านทุกสไตล์

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
6รั้วคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแตกต่างจากรั้วคอนกรีตธรรมดา เพราะนี่คือแบบรั้วโมเดิร์นที่สร้างโดยแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ไม่ต้องก่อบล็อก ไม่ต้องเทปูนหรือคอนกรีต ทำให้สามารถสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว มีความแข็งแรงทนทาน สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังเหมาะกับบ้านทุกสไตล์ด้วย

รั้วไม้สีขาว
7เอาใจคนที่กำลังตามหาแบบรั้วหน้าบ้านสวยๆ ด้วยรั้วไม้สีขาวที่มาแรงไม่แพ้รั้วแบบอื่น ๆ กับบรรยากาศสไตล์บีชเฮ้าส์ โดยนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกความสูงรวมถึงความหนาของไม้ที่นำมาทำรั้วได้เอง ทำให้รั้วไม้สามารถใช้งานได้จริงสำหรับบ้านทุกหลัง โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ส่วนใครไม่ชอบสีขาวก็อาจสร้างรั้วสีไม้จริงหรือทาสีเลียนแบบไม้ธรรมชาติสีอื่น ๆ ก็ได้

รั้วอิฐบล็อก
8รั้วที่สร้างจากอิฐบล็อกเป็นรั้วมาตรฐานของบ้านไทยหลายๆ แบบ ด้วยความที่สร้างง่าย ราคาไม่แพง และยังสามารถสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอยากได้แบบรั้วโมเดิร์นสวย ๆ การสร้างรั้วอิฐบล็อกก็ต้องใช้ความละเอียดประณีตมากขึ้น ยิ่งถ้าใครมีไอเดียสร้างบ้านสไตล์ลอฟท์ ขอบอกว่าเหมาะกับรั้วบ้านแบบนี้มาก ๆ เลย

รั้วต้นไม้
9เทรนด์รักษ์โลกไม่ได้หมายถึงการสร้างบ้าน Eco หรือการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเท่านั้น เพราะเรายังสามารถสร้างรั้วที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและช่วยเติมพื้นที่สีเขียวอย่างรั้วต้นไม้ได้อีกด้วย เราสามารถสร้างรั้วต้นไม้ได้ทั้งการปลูกต้นไม้ทรงพุ่มแล้วตัดแต่งเป็นแนวรั้ว หรือจะสร้างรั้วแล้วให้ไม้เลื้อยก็ได้เช่นกัน

รั้วไม้สีธรรมชาติ
10ปิดท้ายกันที่แบบรั้วโมเดิร์นอย่างรั้วไม้สีธรรมชาติ รั้วแบบนี้คือการใช้ไม้จริงมาสร้างรั้วและทาเคลือบกันน้ำเพื่อรักษาเนื้อไม้ ส่วนสีสันและลวดลายนิยมปล่อยไว้เพื่อโชว์ลายไม้จริง ถือเป็นรั้วอีกแบบที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะบ้านสไตล์คันทรีและบ้านสวน

ไอเดียแบบรั้วโมเดิร์นสวย ๆ นั้นหาไม่ยากอย่างที่คิด แต่นอกจากจะเลือกรั้วบ้านสวย ๆ แล้วอย่าลืมเลือกรั้วแบบที่เหมาะกับสไตล์บ้านของเราและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะ Phuket Villas ใครที่กำลังมองหาแบบรั้วบ้านทั้งสำหรับบ้านสร้างใหม่หรือเพื่อรีโนเวทบ้านอยู่ล่ะก็ ลองนำไอเดียที่เรานำมาฝากไปใช้กันได้เลยนะ

อ่านเพิ่มเติม : บ้านทรงปั้นหยาชั้นเดียว